Start UiT ble etablert i 2011. I dag er Start UiT en av de mest etablerte studentorganisasjonene ved universitetet med 30 til 40 aktive medlemmer fra fem av syv fakulteter ved UiT.

Start UiT – for alle studenter som vil skape sin egen fremtid

 Visjonen representerer vårt formål og fokus for det kommende året. Visjonen skal også være et mål å jobbe mot i fremtiden og skal være styrende for organisasjonens valg og prioriteringer.

Våre verdier er: inkluderende, nytenkende og engasjerende

 Start UiTs verdier beskriver hvordan vi skal ha det innad i organisasjonen og hvordan vi skal fremstå utad. Våre verdier er beskrivende for hva vi forventer av hverandre og hva våre samarbeidspartnere kan forvente av oss.

Start UiT er en non-profit studentorganisasjon ved UiT Norges Arktiske Universitet som aktivt jobber for å fremme innovasjon, entreprenørskap og nyskapning. Vi ønsker å være en sentral aktør og et naturlig møtepunkt i innovasjonsmiljøet på UiT, i byen og i regionen.

Vi skaper nettverk mellom studenter og næringsliv gjennom blant annet å avholde arrangementer i samarbeid med lokale bedrifter. Våre medlemmer får muligheten til å utvikle seg selv og sine ferdigheter på ulike måter parallelt med studiene. Start UiT er en kreativ, inkluderende og engasjerende studentorganisasjon for alle studenter - uansett studieretning!

Vi arrangerer flere av de største tverrfaglige arrangementene for UiT-studenter gjennom skoleåret, deriblant Lederjakten, Venture Cup og StartTalk. Gjennom disse arrangementene skal vi inspirere studenter og unge gründere til økt interesse for en ny, innovativ hverdag.