Lokal Finale - Tromsø 22. februar

w
KOM PÅ KICK-OFF!

Her får du mer utdypende info om Venture Cup, samt får mulighet til å møte tidligere deltakere som vil fortelle om sin reise og hva de fikk ut av å delta i konkurransen. Det blir også servert pizza, og man får god mulighet til å spørre foredragsholderne om tips og triks.

Tid: Tirsdag 23.01 kl 16.30
Sted: Bazinga, teorifagsbygget

l
 SEND INN IDÉBESKRIVELSE

Send ditt bidrag til venturecup@startuit.no og merk det med ”Bidrag til Venture Cup 2018”.
Ut fra alle bidrag vil en jury velge ut 8 finalister som skal få mulighet til å konkurrere i den lokale finalen.

Frist: Søndag 11. februar

KONKURRER I DEN LOKALE FINALEN

På dagsarrangementet må finalistene legge frem sin forretningsidé for en jury. På kveldsarrangementet blir det kunngjort hvem som går videre til regional finale. I løpet av kvelden blir det servert god mat og drikke, og det blir overrekket premier til 1. og 2. plass.

Tid: 22. februar
Sted: Start UiT Lounge, Kaigata 3-5

Hva skal idébeskrivelsen inneholde?

  • Beskrivelse av ideen
  • Kort om teamet, og bakgrunnen til hvert av medlemmene
  • Hvilke problemer løser produktet/tjenesten, og hvilke behov oppfyller den? Hvorfor skal kunden kjøpe akkurat ditt produkt?
  • Hvilken visjon har teamet, og hva er formålet med bedriften?
  • Størrelse på markedet, og kundesegment
  • Hvordan skal man nå dette markedet?
  • Er forretningsideen unik? Hvilken konkurranse står man ovenfor?
  • Er den gjennomførbar, og hvor mye utviklingsarbeid gjenstår?
  • Hva er utfordringene til teamet, med hensyn på kompetanse, tekniske utfordringer og videre utvikling?
  • Et enkelt budsjett

Spørsmål?
Prosjektleder: Julie Høie Nygård
Tlf: 930 89 860
Mail: venturecup@startuit.no