For 18 måneder startet vi det digitale utviklingsbyrået Magy Media. Perioden har vært den mest lærerike i min yrkesaktive karriere. På godt og vondt, men mest godt.

Erfaringene som vi har gjort oss, akter jeg å dele med dere i dette blogginnlegget gjennom plattformen til Start UiT.

Teksten er 850 ord, og tar omtrent fem minutter å lese.

Start i dag – ikke i morgen

Vi ble av Start UiT utfordret til å skrive om hvordan vi har opplevd det å starte opp en bedrift i Tromsø. Det korte svaret på det er at det har vært utelukkende positivt. Vi har følt en respekt fra byens næringsliv allerede fra start, og er takknemlig for at så mange virksomheter har gitt oss muligheten til å vise vår kompetanse. Det gjelder for øvrig utenfor bygrensene også.

I retroperspektiv angrer vi egentlig på at vi ikke startet opp tidligere. Idéen ble også født lenge før oppstart.

Derfor kan vi tidlig slå fast: Har du en idé – start i dag, ikke i morgen.

Bratt læringskurve

Når det er sagt, har de første 18 månedene bydd på mange utfordringer, læring og andre aspekter rundt det å drive virksomhet. Ting man ikke tenker så mye på i oppstartsfasen, når entusiasmen bobler.

Det handler om viktig ting som uforutsette kostnader, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjon og i det hele tatt bli en arbeidsgiver – som skal ivareta sine arbeidstakere.

Selv om denne læringskurven har vært bratt, er erfaringen at dette læres åpenbart raskest gjennom å gjøre det – og derfor gjentar jeg meg selv: Start likevel i dag – ikke i morgen.

Så hvem er vi?

Magy Media er et fullservice byrå som leverer digitale løsninger og markedsføring til et bredt spekter av næringer og organisasjoner. Vi arbeider innenfor samtlige designdisipliner og tilbyr helhetlige prosesser fra konseptutvikling og merkevarebygging, til implementering, oppfølging og evaluering.

Fra den spede begynnelse hvor vi var 2,5 årsverk teller vi i dag sju fast ansatte, mens vi har ytterligere 4-5 på engasjement periodevis. Vi har en ambisjon om å doble staben vår i løpet av 2019.

Vår metode

Det som er vel så interessant som hvor mange som jobber hos oss, er hvem som jobber hos oss.

I manges øyne rekrutterer vi folk utradisjonelt. I våre øyne rekrutterer vi på et sunt grunnlag.

Hittil har vi fortsatt ikke sett én eneste CV eller vitnemål. Vi leter ikke etter papirer på utgående dato.

Primært ser vi etter to ting; fersk kompetanse og sterk motivasjon – hvorav det sistnevnte det soleklart viktigste.

Arbeidsintervjuene har vært korte, og utvikles som regel til at vi starter på en arbeidsoppgave sammen. På den måten blir vi kjent med hverandre, og i de aller fleste tilfeller har det kulminert i langvarige relasjoner.

Dyrker interesser – skaper resultater

Vi har en genuin tro på at folk presterer best dersom de får jobbe med noe de elsker.

Derfor har vi identifisert personer som har muligheten til å jobbe med hobbyene sine. Vi har spesialister som er dyktige på sitt kompetansefelt. Det er også bakgrunnen til at vi er såpass mange i en tidlig fase.

Naturlig nok kan ikke samtlige arbeidsoppgaver være like lystbetont, men overordnet jobber vi med interessefeltene våre.

Utdannelse = arbeidsoppgave?

Det er ikke nødvendigvis slik at arbeidsoppgavene dine i yrkeslivet defineres av utdannelsen din. Hos oss er Kim vår daglige leder, som følgelig har ansvaret for økonomi og administrasjon. Kim er 24 år og er ingeniør. Undertegnende er 28 år og økonom – med regnskap som profilering.

Selv om all «fornuft» vil tilsi at jeg bør ha det administrative ansvaret, er realiteten at Kim er langt mer strukturert enn meg – og følgelig er det fornuftige det stikk motsatte.

Slik kan vi lykkes

For vår del som en tjenesteleverandør, som produserer digitale tjenester – og ikke fysiske produkter, finnes det kun én kritisk suksessformel.

Folkene våre.

Jeg minnes fortsatt da jeg fikk min første faste jobb. Stolthet og glede. Av naturlige og menneskelige grunner.

Etter at jeg beveget meg fra arbeidstaker til arbeidsgiver, har jeg innsett at det er i stor grad bør være arbeidsgiver som skal være stolt dersom arbeidstakere velger din bedrift.

Folkene våre er vår største utfordring og kritiske suksessformel på samme tid. Vi må jobbe hardt for å være en spennende arbeidsplass som gjør at vi beholder de vi allerede har kapret, i tillegg til å gjøre oss attraktive mot potensielle nye arbeidstakere.

Dersom vi evner til å legge til rette for kreativ og effektiv skaperglede blant folkene våre – vil vi etter all sannsynlighet ha en bærekraftig arbeidsplass inn i framtiden.

Folk

I en verden hvor digitaliseringen gjør at stadig flere prosesser og arbeidsoppgaver blir automatisert og robotisert, vokser folk fram som den viktigste ressursen. Det betinger at de anvendes rett.

Mitt etterlatte budskap til deg som tok deg tid til å lese denne teksten er derfor at du må tro på idéen din – start opp i dag – men husk at det er folkene rundt deg som avgjør om du vil lykkes.

La folk utfolde seg. Utfordre deg. Se hverandre og gi folk en sjanse.

Kanskje kommer du også til å angre på at du ikke startet tidligere.

 

- Magnus Joki Arild, Magy Media