Organisasjonen i dag

Struktur og oppbyggning

Start UiT er en non-profit studentorganisasjon som jobber aktivt for å fremme innovasjon, nyskapning og entreprenørskap i det akademiske miljøet ved Universitetet i Tromsø. Dette foregår blant annet gjennom å holde arrangementer i tett samarbeid med næringslivet i Tromsø.
Årlig arrangerer Start UiT Nordens største forretningsplankonkurranse, Venture Cup, og har i tillegg hatt stor suksess med arrangementer som Lederjakten, Fuckup Nights og StartTalk. Dette arbeidet har gitt Start UiT Studentprisen på BFE, samt nominasjon til Likestillingsprisen ved UiT.

 

I tillegg til arrangementene våre, har vi et tilbud til kommende studententreprenører. Gjennom Innovasjonskroken kan du komme med  en idé og få veiledning og råd for å komme i gang. 

 

Hva gjør vi?

.

Motivasjon

Start UiT er en studentorganisasjon som ønsker at studenter ved UiT skal ha tro på sine egne ideer og kunnskap om hvordan man kan satse på dem og leve av dem. Dette prøver vi å oppnå ved å arrangere kurs, foredrag, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med nyskaping som hovedtema.

Vårt mål

Start UiTs mål er at flere studenter skal starte opp egne bedrifte , og at fokuset på innovasjon og entreprenørskap skal bli større ved UiT. Vi ønsker å være det naturlige kontaktpunktet for en student med en forretningsidé som trenger støtte og veiledning for å kunne bringe ideen til liv. Dette tar vi sikte på å gjøre ved å danne samarbeid som gir oss muligheten til å koble studentene opp mot innovative aktører i næringslivet, og med arbeidet vårt i Innovasjonskroken. Vi ønsker å skape en arena på campus som gir studentene en slik møteplass i det daglige, og ikke kun under ulike konferanser og messer.

Stiftelse og historie

.

Start UiT ble etablert i 2011 og har siden da rukket å danne gode rammer rundt vår organisasjon. Per i dag har vi 29 aktive medlemmer.