Arbeidsmøte under pilotcase. Foto: privat.

Hei kjære UiT-student!

Den 21. august går startskuddet for det nyeste, kuleste og forhåpentligvis mest spennende valgfaget på hele UiT, nemlig BED2054 InnoCase (eller bare «InnoCase» som vi kaller det). Nøkkelordene for faget er «Bedriftssamarbeid», «Design thinking», «Tverrfaglighet» og «Learning by doing», og i løpet av denne lille bloggposten skal jeg overbevise deg om hvorfor nettopp du bør velge å ta 10 studiepoeng på denne måten.

En bedre måte å lære på
InnoCase er altså et nytt valgfag på UiT, og de som tar faget vil fort oppdage at det er lagt opp på en helt annen måte en det de ofte er vant til fra før. Vi mener nemlig at det finnes langt bedre og mer virkelighetsnære undervisnings- og læringsmetoder enn tradisjonelle forelesninger, pensumbøker og skoleeksamener.

InnoCase er derfor lagt opp på en veldig praktisk måte. De første ukene av faget handler om å lære seg en basic kunnskap i innovasjonsmetodikker som «Design Thinking» og «Lean Startup». Dette er innovasjonsmetodene som de største og mest innovative bedriftene verden over bruker prinsipper fra, og som vil være relevant for deg nesten uansett hva du ender opp å jobbe med senere i livet, og uansett hva du studerer i dag. «Design thinking» er utgangspunktet for hele faget. Kall det gjerne pensum om du vil.

Etter at du har vært igjennom introforelesninger/workshops i metodikken vil du så velge deg et team/gruppe som du skal jobbe sammen med, og deretter vil dere sammen velge blant reelle bedriftscaser fra reelle bedrifter som vi har gjort klar på forhånd! Vi mener nemlig at den aller beste og mest relevante metoden for å virkelig lære seg ny kunnskap og ferdigheter på ikke bare er å lese om noe, eller høre andre snakke om noe, men også å gjøre og oppleve det selv i en virkelig setting. Resten av semesteret handler derfor om å samarbeide med en bedrift og å implementere innovasjonsmetoden på en virkelig problemstilling/mulighet de har. I stedet for bøker er det en case. I stedet for forelesninger er det veiledning, møter og brainstorming-seanser. I stedet for skoleeksamen er det en presentasjon foran ledelsen av bedriften. Dere skjønner tegninga… Vinn-Vinn-Vinn situasjon.

Undervisning og læring som er lagt opp på denne måten skaper en rekke gevinster. For studentene, som er den viktigste gruppen, vil InnoCase bidra til at man ikke bare tilegner seg ny kunnskap, men man får også muligheten til å bli kjent med næringslivet i byen. Vi har kjørt pilotprogrammer av faget tidligere, og har ved flere anledninger sett at de beste studentene våre har fått jobb- og internshipmuligheter hos  deres casebedrift i etterkant. Kanskje din nye (og relevante) deltidsjobb er rett rundt hjørnet?

Prototyping for Tromsø Idrettslag under pilotcase. Foto: Privat.

For bedriften er faget en potensiell rekrutteringskanal og bro mellom deres verden og den akademiske verdenen. De blir kjent med studenter og fagmiljøer, og de får nye ideer, inspirasjon og til og med prototyper på nye forretningsmuligheter i løpet av et lite semester. Siden InnoCase-faget er finansiert gjennom Troms Fylkeskommune trenger de heller ikke betale for å delta! Til slutt er det for oss som forelesere utrolig mye mer givende å jobbe med engasjerte studenter og bedrifter. Gjennom et slikt fag blir man i langt større grad kjent med studentene enn om man underviser i store forelesningssaler, og vi blir på mange måter en del av de forskjellige casene/prosjektene. Resultatene og erfaringene vi har gjort oss så langt fra tidligere piloter er stort sett veldig, veldig gode, og det er ingenting som slår følelsen av å se våre fantastiske studenter imponere foran daglige ledere av bedrifter i Tromsø.

Det beste av alt? BED2054 InnoCase er åpen for ALLE studenter på UiT campus Tromsø! Tverrfaglighet er et nøkkelord når det kommer til innovasjon og nyskapning, og vi ønsker derfor å fylle opp faget med både teknologer og ingeniører, økonomer og markedsførere, kunstnere, tannleger, sosionomer og alle mulige studenter.

Jeg håper at InnoCase høres spennende ut for deg, og at vi sees 21. august!

PS. Mer info on faget finnes på www.idegeneratoren.com

Med vennlig hilsen,

Håvar Brattli
Universitetslektor / Prosjektleder Idegeneratoren
Handelshøgskolen ved UiT