Vi i Start UiT har gleden av å invitere studenter og næringsliv til verdens nordligste FuckUp Nights.
FuckUp Nights er et internasjonalt konsept hvor gründere forteller om deres opplevelser i næringslivet og hvordan de har «fucka det til». FuckUp Nights er en møteplass hvor man deler historier om prosjekter eller gründervirksomhet som har gått på trynet. Vi garanterer derfor ingen glanshistorier. Arrangementet er inspirerende og lærerikt for både næringsliv og studenter.

Vi gleder oss til å høre gründernes historier!

VOL. 4
TID: TBA
STED: TBA