“Vi er en studentorganisasjon som jobber aktivt for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved UiT.”

STORT NETTVERK

Vi vil hjelpe studenter til å utvikle sine ideer, samt gi dem kunnskap om innovative prosesser og koble dem opp mot næringslivet.

ARRANGEMENTER

Start UiT tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert.

ENGASJERTE MEDLEMMER

Våre medlemmer er superengasjerte og jobber beinhardt for å få innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen.

2. mars arrangeres det lokal finale i Venture Cup her i Tromsø. Venture Cup er en av verdens største
forretningsplankonkurranser for studenter, og har som formål å støtte morgendagens entreprenører og å legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Kom på kick-off 26. januar og finn ut mer!